Avsnitt 93 – år ????

Fredag och Kaffepojkarna är redo – som vi är varje fredag. I dag med ett nytt årtal att fundera över med hjälp av våra ledtrådar och musik. Men också med ett och annat blindspår, som Ingrid Lucia and the Flying Neutrinos och Anna-Lotta Larsson. Och grattis Ingrid och Inger!